Chào mừng quý vị đến với website của Trần Quang Minh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Lời hay Ý đẹp

"

An toàn thông tin cho mọi người, cho mọi nhà

Mau mau vào xem đáp án môn Sinh tốt nghiệp 2011 !!!

(Môn Sinh học, mã đề thi 735) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ phấn bắt buộc, tính theo lí thuyết, tỉ...

Chủ đề 3- Chương 4: Ứng dụng điều khiển SS ở TV và ĐV

1/ Phân công chuẩn bị: - Nhóm 1: Ứng dụng kiến thức SS trong điều khiển SS ở TV: + Nuôi cấy mô, TB TV: khái niệm, nguyên tắc, ứng dụng + Giâm, chiết, ghép + Lai hữu tính, thụ phấn nhân tạo Chú ý đến các ứng dụng chiết xoài, nhân giống vô tính...

ĐÁNH GIÁ  (3 bài)

Đánh giá chủ đề 3: Ứng dụng Điều khiển SS ở ĐV và TV

1/ Tiến độ thực hiện chủ đề thảo luận: - Lớp 11A3 - Lớp 11A4 - Lớp 11A5 - Lớp 11A6 - Lớp 11A7 2/ Hoạt động trên lớp: + Trình bày: + Tổ chức hoạt động nhóm: 3/ Đánh giá sau bài học:...

DẠY VÀ HỌC  (17 bài)

SUY NGẪM  (12 bài)

10 cách để duy trì động lực học tập

Hãy cùng đọc 10 điều sau đây, bạn sẽ yêu việc học của mình hơn đấy! 1. Xác định một mục đích rõ ràng và thực tế mà bạn có thể làm được, phải chắc rằng đó thực sự là mục-đích-của-bạn chứ không phải là mục đích của bố mẹ, người xung quanh hay của số đông. Có...

THI CỬ  (12 bài)

TƯ LIỆU  (7 bài)

Cảnh đẹp quê hương

Bản đồ du lịch